نوشته‌ها

بهترین رنگ موی ایرانی بدون آمونیاک

بهترین رنگ موی ایرانی بدون آمونیاک

اثرات مخرب رنگ موهای شیمیایی در اثر استفاده مداوم، یکی از چالش هایی است که امروزه برای خانم ها و آقایان ایجاد شده است. متخصصان با بررسی ترکیبات رنگ موها به این نتیجه رسیده اند که استفاده از رنگ موهای ارگانیک و بدون آمونیاک میتواند راه حل این م…